หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขำเขือก
อักษรล้านนา
ขำเขิอฯก
เทียบอักษรไทย
[ขำเขือก]
ความหมาย

ว.โกลาหล; ข้ำเขือก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขำเขือก (ขำเขิอฯก)