หน้าหลัก
ขำอ๋กขำใจ๋
ขำอ฿กฯขำไจ
[ขำอกขำใจ]

ก.ยังไม่อาจตัดใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขำอ๋กขำใจ๋ (ขำอ฿กฯขำไจ)