หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขำหงาน
อักษรล้านนา
ขำหงฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ขำหงาน]
ความหมาย

ก.แก้ไม่ตก,ค้างคาอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขำหงาน (ขำหงฯานฯ)