หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขำผู้หลู้
อักษรล้านนา
ขำผู้ห้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ขำผู้หลู้]
ความหมาย

ว.ลักษณะของที่อุดหรือจุกช่องอยู่ โดยยื่นส่วนหนึ่งโผล่ออกมาจากช่องนั้น อย่างจุกปิดกระบอกข้าวหลาม เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขำผู้หลู้ (ขำผู้ห้ลฯ)