หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาโหง้ง
อักษรล้านนา
ขาโห้฿งฯง
เทียบอักษรไทย
[ขาโหง้ง]
ความหมาย

ว.ขาคดงอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาโหง้ง (ขาโห้฿งฯง)