หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขาห้าน
อักษรล้านนา
ขาห้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาห้าน]
ความหมาย

ดู...ขาโด้

ออกเสียงล้านนา
ขาโด้
อักษรล้านนา
ขาโด้
เทียบอักษรไทย
[ขาโด้]
ความหมาย

ว.ขาเป๋,ขากะเผลก; ขาโด๊ะ; ขาห้าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาห้าน (ขาห้านฯ)