หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาวปอน
อักษรล้านนา
ขาวฯพอฯร
เทียบอักษรไทย
[ขาวพอน]
ความหมาย

ว.สีขาวมอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาวปอน (ขาวฯพอฯร)