หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขาว
อักษรล้านนา
ขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาว]
ความหมาย

น.สีขาว,ปลาขาว ว.แจ่มแจ้ง,สะอาด, บริสุทธิ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาว (ขาวฯ)