หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขายม่วน
อักษรล้านนา
ขายฯม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[ขายม่วน]
ความหมาย

ก.ขายดี,มีผู้ซื้อของมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายม่วน (ขายฯม่วฯร)