หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขายคัวย่อย
อักษรล้านนา
ขายฯระฯค฿วฯย่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขายครัวย่อย]
ความหมาย

ก.ขาย ของกระจุกกระจิก,ขายของชำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายคัวย่อย (ขายฯระฯค฿วฯย่อฯยฯ)