หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขายขืน
อักษรล้านนา
ขายฯขืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ขายขืน]
ความหมาย

ก.ขายคืนให้เจ้าของเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายขืน (ขายฯขืนฯ)