หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาบหนูขาบไหน่
อักษรล้านนา
ขาปฯหูขาปฯไห่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาบหนูขาบไหน่]
ความหมาย

ก.กบดานเงียบเหมือนหนูหรือกระจ้อนนิ่งซ่อนตัวอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาบหนูขาบไหน่ (ขาปฯหูขาปฯไห่นฯ)