หน้าหลัก
ขาบหนูขาบไหน่
ขาปฯหนฯขาปฯไห่นฯ
[ขาบหนูขาบไหน่]

ก.กบดานเงียบเหมือนหนูหรือกระจ้อนนิ่งซ่อนตัวอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาบหนูขาบไหน่ (ขาปฯหนฯขาปฯไห่นฯ)