หน้าหลัก
ขาน
ขานฯ
[ขาน]

ก.พูด,กล่าว,เอ่ย,เรียก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาน (ขานฯ)