หน้าหลัก
ขาดหว่าง
ขาดฯห่วฯางฯ
[ขาดหว่าง]

ก.ขาดคราว,ขาดระยะ,ขาดตอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาดหว่าง (ขาดฯห่วฯางฯ)