หน้าหลัก
ขาดจ้วน
ขาดฯจ้วฯร
[ขาดจ้วน]

ว.บกพร่อง,ไม่ครบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาดจ้วน (ขาดฯจ้วฯร)