หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาดจ้วน
อักษรล้านนา
ขาดฯจ้วฯร
เทียบอักษรไทย
[ขาดจ้วน]
ความหมาย

ว.บกพร่อง,ไม่ครบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาดจ้วน (ขาดฯจ้วฯร)