หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาดค้อ
อักษรล้านนา
ขาดฯฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาดฅ้อ]
ความหมาย

ก.อาการที่แม่น้ำหรือลำห้วยงวดลง เหลือเป็นแอ่งน้ำเป็นตอนๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาดค้อ (ขาดฯฅํอฯ)