หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขางไว้เยียะหยัง
อักษรล้านนา
ขางฯไว้เยยฯะหัยฯง
เทียบอักษรไทย
[ขางไว้เยียะหยัง]
ความหมาย

ว.หวงไว้ทำไม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขางไว้เยียะหยัง (ขางฯไว้เยยฯะหัยฯง)