หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขางแต๊ขางว่า
อักษรล้านนา
ขางฯแท้ขางฯว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ขางแท้ขางว่า]
ความหมาย

ก.หึงหวงเสียเหลือเกิน,หวงมากๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขางแต๊ขางว่า (ขางฯแท้ขางฯว่าฯ)