หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขางเข้าขางของ
อักษรล้านนา
ขางฯเขั้าขางฯขอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขางเข้าขางของ]
ความหมาย

ก.หวงสมบัติสิ่งของ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขางเข้าขางของ (ขางฯเขั้าขางฯขอฯง)