หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขางผัว
อักษรล้านนา
ขางฯผ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขางผัว]
ความหมาย

ก.หึงผัว,หึงสามี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขางผัว (ขางฯผ฿วฯ)