หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขางน้ำนม
อักษรล้านนา
ขางฯนาฯน฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ขางน้ำนม]
ความหมาย

น.อาการสุกรอบปากของเด็กในระยะกินนม; เป๋นเม่าก็ว่า ดู...เม่า น.๒

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขางน้ำนม (ขางฯนาฯน฿มฯ)