หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขางตั๋วแม่
อักษรล้านนา
ขางฯต฿วฯแม่
เทียบอักษรไทย
[ขางตัวแม่]
ความหมาย

ก.หึงหวงหญิงคนรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขางตั๋วแม่ (ขางฯต฿วฯแม่)