หน้าหลัก
ขางตั๋วแม่
ขางฯต฿วฯแม่
[ขางตัวแม่]

ก.หึงหวงหญิงคนรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขางตั๋วแม่ (ขางฯต฿วฯแม่)