หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขางขะยือ
อักษรล้านนา
ขางฯขยื
เทียบอักษรไทย
[ขางขะยือ]
ความหมาย

น๑.โรคหืด; น๒.โรคเด็กอ่อน เกิดจากสายสะดือเป็นพิษ มีอาการลิ้นกระด้างคางแข็ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขางขะยือ (ขางฯขยื)