หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขาง
อักษรล้านนา
ขางฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาง]
ความหมาย

น๑.เหล็กหล่อ เป็นเหล็กที่คล้ายกับเหล็กกล้า ต่างกันที่เหล็กหล่อมีธาตุคาร์บอนผสมอยู่มากกว่าเหล็กกล้า เปราะและแตกหักได้ง่ายกว่าเหล็กกล้า; อาง ก็ว่า: น๒.โรคปากเปื่อย ปากเป็นแผล แผลร้อนในเป็นแผลตื้นๆ ขอบแผลแดง ตรงกลางเป็นสีขาวปนเหลือง เกิดขึ้นที่เยื่อบุช่องปาก ทำให้รู้สึกปวดแสบ; ก.หึง เช่น เมียขางผัว - เมียหึงผัว ไม่อยากให้สามีไปยุ่งกับใคร เป็นอาการ ''หวง'' กับสามีของตนเองเท่านั้น, หวง คือการที่เรารักสิ่งของ หรือรักสิ่งนั้นมากจนไม่อยากให้ใครแตะต้อง เช่น ป้อขางลูกสาว - พ่อหวงลูกสาว เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาง (ขางฯ)