หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขาก้อม
อักษรล้านนา
ขาก้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ขาก้อม]
ความหมาย

น.เรียกการสักหมึกที่ขา ตั้งแต่โคนขาถึงเอวว่า ขาก้อม หรือสั๋กหมึ๋กขาก้อม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาก้อม (ขาก้อฯม)