หน้าหลัก
ขากหลาก
ขากฯหลฯากฯ
[ขากหลาก]

ว.ลักษณะของเก่าคร่ำคร่าถูกทิ้งไว้; อากหลาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขากหลาก (ขากฯหลฯากฯ)