หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขากหลาก
อักษรล้านนา
ขากฯหลฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ขากหลาก]
ความหมาย

ว.ลักษณะของเก่าคร่ำคร่าถูกทิ้งไว้; อากหลาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขากหลาก (ขากฯหลฯากฯ)