หน้าหลัก
ขากดอกป๋อ
ขากฯดอฯกปํอฯ
[ขากดอกปอ]

น.ขี้กลากที่ดูคล้ายดอกปอ; ขี้ขากดอกป๋อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขากดอกป๋อ (ขากฯดอฯกปํอฯ)