หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขากดอกป๋อ
อักษรล้านนา
ขากฯดอฯกปํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขากดอกปอ]
ความหมาย

น.ขี้กลากที่ดูคล้ายดอกปอ; ขี้ขากดอกป๋อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขากดอกป๋อ (ขากฯดอฯกปํอฯ)