หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋บเหล่า
อักษรล้านนา
ขัปฯเหั่ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ขับเหล่า]
ความหมาย

ก.ล่าสัตว์ที่อยู่ตามป่า โดยให้พรรคพวกหรือลูกไล่ทำการไล่สัตว์ที่ซ่อนตัวอยู่ตามพงหญ้า ตามป่าวิ่งออกมาจากที่ซ่อนไปยังผู้ที่คอยซุ่มยิง; ไล่เหล่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บเหล่า (ขัปฯเหั่ลฯา)