หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั๋ดแต๋ะ
อักษรล้านนา
ขัดฯแตะ
เทียบอักษรไทย
[ขัดแตะ]
ความหมาย

ก.สานแตะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋ดแต๋ะ (ขัดฯแตะ)