หน้าหลัก
ขั๋ดขืน
ขัดฯขืนฯ
[ขัดขืน]

ดู...ขั๋ดขิน

ขั๋ดขิน
ขัดฯขินฯ
[ขัดขิน]

ก.ขัดขืน,ไม่ยอมทำตามคำสั่ง,ไม่ตกลงใจกัน,ขัดข้อง,ขาดแคลน, ขัดขีน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋ดขืน (ขัดฯขืนฯ)