หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั๋ดขิน
อักษรล้านนา
ขัดฯขินฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัดขิน]
ความหมาย

ก.ขัดขืน,ไม่ยอมทำตามคำสั่ง,ไม่ตกลงใจกัน,ขัดข้อง,ขาดแคลน, ขัดขีน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋ดขิน (ขัดฯขินฯ)