หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั้วแค
อักษรล้านนา
ขั้฿วฯแฅ
เทียบอักษรไทย
[ขั้วแฅ]
ความหมาย

น.คั่วแค - แกงแคแบบที่มีน้ำแห้งๆ หรือน้ำขลุกขลิก; ดู...แก๋งแค

ออกเสียงล้านนา
แก๋งแค
อักษรล้านนา
แกงฯแฅ
เทียบอักษรไทย
[แกงแฅ]
ความหมาย

น.แกงที่ใช้ผักหลายๆ อย่างรวมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้วแค (ขั้฿วฯแฅ)