หน้าหลัก
ขั้วแค
ขั้฿วฯแฅ
[ขั้วแฅ]

น.คั่วแค - แกงแคแบบที่มีน้ำแห้งๆ หรือน้ำขลุกขลิก; ดู...แก๋งแค

แก๋งแค
แกงฯแฅ
[แกงแฅ]

น.แกงที่ใช้ผักหลายๆ อย่างรวมกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้วแค (ขั้฿วฯแฅ)