หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั้วเข้าตอก
อักษรล้านนา
ขั้฿วฯเขั้าตอฯก
เทียบอักษรไทย
[ขั้วเข้าตอก]
ความหมาย

ก.คั่วข้าวตอก - คั่วข้าวเปลือกเพื่อให้แตกเมล็ดเป็นข้าวตอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้วเข้าตอก (ขั้฿วฯเขั้าตอฯก)