หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั้วเข้า
อักษรล้านนา
ขั้฿วฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ขั้วเข้า]
ความหมาย

ก.คั่วข้าว - คั่วข้าวสารเพื่อใช้ปรุงอาหาร (เมื่อคั่วสุกแล้วเรียกเข้าขั้ว - ข้าวคั่ว)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้วเข้า (ขั้฿วฯเขั้า)