หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั้วสะดุ้ง
อักษรล้านนา
ขั้฿วฯสดุ้ง
เทียบอักษรไทย
[ขั้วสะดุ้ง]
ความหมาย

น.เรียกลาบที่ขั้วยังไม่ทันสุก หรือคั่วแบบสุกๆ ดิบๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้วสะดุ้ง (ขั้฿วฯสดุ้ง)