หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั้วจิ๊นลาบ
อักษรล้านนา
ขั้฿วฯชิ้นฯลาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ขั้วชิ้นลาบ]
ความหมาย

ก.เอาลาบดิบลงคั่วในกระทะจนสุก เมื่อสุกแล้วเรียกลาบขั้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้วจิ้นลาบ (ขั้฿วฯชิ้นฯลาปฯ)