หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั้ว
อักษรล้านนา
ขั้฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขั้ว]
ความหมาย

น.ชื่อแกงที่มีน้ำแห้งๆ หรือมีน้ำขลุกขลิก เช่น ขั้วแค - คั่วแฅ ก.คั่ว - เอาของใส่ลงในกระทะตั้งไฟโดยไม่ต้องใส่น้ำหรือนำมัน พลิกกลับไปกลับมาจนสุก เช่น ขั้วเข้า - คั่วข้าว,ขั้วจิ๊น - คั่วเนื้อ,ขั้วบ่าขาม - คั่วเม็ดมะขาม เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้ว (ขั้฿วฯ)