หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั้นไดวอก
อักษรล้านนา
ขั้นฯไดวอฯก
เทียบอักษรไทย
[ขั้นไดวอก]
ความหมาย

น๑.บันไดลิง,กระไดลิง น๒.ลางลิง - ไม้เถาขนาดใหญ่ ขึ้นพาดพันตามเรือนยอดของต้นไม้เป็นพืชสมุนไพร ปรากฏในตำรายาหลายชนิด ส่วนเถามีเนื้อแข็งโค้งคดงอ ใช้ในงานประดิษฐ์ได้; บ่าลืมดำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้นไดวอก (ขั้นฯไดวอฯก)