หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั้นได
อักษรล้านนา
ขั้นฯได
เทียบอักษรไทย
[ขั้นได]
ความหมาย

น.บันได

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้นได (ขั้นฯได)