หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั้น
อักษรล้านนา
ขั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขั้น]
ความหมาย

น.ตอน,ระดับ,ชั้นที่ทำลดหลั่นกันไปเป็นระดับ ก.กั้น,ปืด,อั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้น (ขั้นฯ)