หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขัวแต๋ะ
อักษรล้านนา
ข฿วฯแตะ
เทียบอักษรไทย
[ขัวแตะ]
ความหมาย

น.สะพานไม้ไผ่สานขัดแตะ - ลักษณะเป็นสะพานที่พื้นทำด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะถี่ทึบ สำหรับเหยียบเดินข้าม ''ขัวแต๋ะ'' เป็นภาษาพื้นเมือง ''ขัว'' แปลว่า สะพาน ''แต๋ะ'' หมายถึง ไม้ไผ่ที่ผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ สานขัดแตะเป็นแผ่น เป็นสะพานขนาดเล็กที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นในบริเวณชุมชน ข้ามแม่น้ำลำคลองใกล้ๆ หมู่บ้าน หรือตามทุ่งนา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขัวแต๋ะ (ข฿วฯแตะ)