หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขัวอ๋กล้ง
อักษรล้านนา
ข฿วฯอ฿กฯล้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัวอกล้ง]
ความหมาย

น.สะพานที่ไม่ปูผิวจราจรให้เต็ม คงปูเฉพาะส่วนที่รองรับล้อรถ หรือล้อของเกวียนทั้งสองด้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขัวอ๋กล้ง (ข฿วฯอ฿กฯล้฿งฯ)