หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขัวหน่องแนง
อักษรล้านนา
ข฿วฯห่นฯอฯงแนงฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัวหน่องแนง]
ความหมาย

น.สะพานที่ทำด้วยไม้ไผ่สองลำที่ทอดขนานกัน และมัดไว้พอไม่ให้แยกจากกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขัวหน่องแนง (ข฿วฯห่นฯอฯงแนงฯ)