หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขัว
อักษรล้านนา
ข฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัว]
ความหมาย

น.สะพาน ภาษาถิ่นล้านนาเรียก ''ขัว''; สะพาน หรือ ขัว - สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลอง ถนน ทางรถไฟ เชื่อมต่อระหว่างฝั่งสำหรับข้ามหุบเขา ทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง หรือสร้างทอดยาวออกไปในน้ำ ใช้เป็นท่าเทียบเรือประมงเพื่อขนปลา เป็นต้น; ตะพาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขัว (ข฿วฯ)