หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขันโตกยวน
อักษรล้านนา
ขันฯโต฿กฯยวฯร
เทียบอักษรไทย
[ขันโตกยวน]
ความหมาย

น.ขันโตก ที่ทำด้วยไม้สัก ใช้กันแพร่หลายในถิ่นล้านนาได้แก่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันโตกยวน (ขันฯโต฿กฯยวฯร)