หน้าหลัก
ขันโตก
ขันฯโต฿กฯ
[ขันโตก]

น.โตก - ภาชนะที่มีลักษณะเป็นถาดมีขาตั้งสูงใช้เป็นสำรับใส่อาหาร ใช้กันในหมู่คนที่นิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก; สะโตก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันโตก (ขันฯโต฿กฯ)