หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขันแก้วตังสาม
อักษรล้านนา
ขันฯแก้วฯทังฯสามฯ
เทียบอักษรไทย
[ขันแก้วทังสาม]
ความหมาย

น.พานดอกไม้ขนาดใหญ่ทำเป็นกระบะสามเหลี่ยมมีเชิงสูง ใช้ใส่ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระในวิหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันแก้วตังสาม (ขันฯแก้วฯทังฯสามฯ)