หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขันเข้าตอกดอกไม้
อักษรล้านนา
ขันฯเขั้าตอฯกดอฯกไม้
เทียบอักษรไทย
[ขันเข้าตอกดอกไม้]
ความหมาย

น.พานข้าวตอกดอกไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันเข้าตอกดอกไม้ (ขันฯเขั้าตอฯกดอฯกไม้)