หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขันเข้า
อักษรล้านนา
ขันฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ขันเข้า]
ความหมาย

น.ขันข้าว - สำรับ อาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันเข้า (ขันฯเขั้า)