หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขันหมากขันปู
อักษรล้านนา
ขันฯหมฯากฯขันฯพลฯ
เทียบอักษรไทย
[ขันหมากขันพลู]
ความหมาย

น.เซี่ยนหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันหมากขันปู (ขันฯหมฯากฯขันฯพลฯ)